Hvert år sker der tusindvis af ulykker på arbejdspladserne i Danmark. Det kan være alt fra en mindre skramme til dødelige ulykker. Derfor er det meget vigtigt, at du som ansat er bevidst om, hvordan du undgår fald og kommer godt igennem en ulykke, hvis den alligevel skulle ske. I denne guide vil vi give dig et overblik over arbejdspladsfaldsikring og forklare, hvorfor det er vigtig. Læs mere her, så du kan få helt styr på sikkerheden på din arbejdsplads.

Hvad er faldsikring på arbejdspladsen?

Faldsikring på arbejdspladsen henviser til de foranstaltninger, der træffes for at forhindre, at medarbejdere falder ned fra højder eller ind i farlige områder. Dette kan omfatte alt fra installation af sikkerhedsnet omkring en byggeplads til at give medarbejderne personligt beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelseshjelme og sikkerhedsseler.

Hvorfor er faldsikring på arbejdspladsen vigtig?

Fald er en af de mest almindelige årsager til alvorlige skader og dødsfald på arbejdspladsen. I Danmark tegner fald sig for ca. 20 % af alle alvorlige arbejdsulykker. Det betyder, at det er vigtigt at træffe de rette forholdsregler for at forebygge fald for at holde medarbejderne sikre. Ud over at forebygge skader kan faldsikring på arbejdspladsen også redde liv. I nogle brancher, som f.eks i bygge- og anlægsbranchen er fald den vigtigste dødsårsag.

Hvordan kan man forebygge fald på arbejdspladsen?

Der er en række foranstaltninger, der kan træffes for at forebygge fald på arbejdspladsen. Det vigtigste er at identificere farer og tage skridt til at fjerne eller minimere dem. Dette kan omfatte alt fra øjeblikkelig oprydning af spild til at sørge for, at medarbejderne har det rette sikkerhedsudstyr, når de arbejder i højden. Andre foranstaltninger, der kan træffes for at forebygge fald, omfatter bl.a:

– Installering af rækværk, net eller andre barrierer omkring områder, hvor folk kan falde

– Brug af stilladser eller andre arbejdsplatforme i stedet for stiger

– Udstyring af medarbejdere med faldsikringsudstyr som f.eks. seler

– Uddannelse af medarbejdere i, hvordan man arbejder sikkert i højden

Når du arbejder i højden, skal du altid tage følgende forholdsregler:

– Brug om muligt en arbejdsplatform eller et stillads i stedet for en stige

– Hvis du er nødt til at bruge en stige, skal du sørge for, at den er forsvarligt placeret, og at du følger alle sikkerhedsinstruktioner

– Brug faldsikringsudstyr som f.eks. en sele, hvis det er nødvendigt

– Vær opmærksom på dine omgivelser og vær opmærksom på potentielle farer

– Følg alle sikkerhedsprocedurer og instruktioner fra din arbejdsgiver.

Hvis du falder, skal du forsøge at bevare roen og følge disse trin:

– Stop straks og vurder situationen. Flyt dig ikke, medmindre det er sikkert at gøre det.

– Hvis du kan, skal du tilkalde hjælp eller tiltrække opmærksomhed, så nogen kan komme og hjælpe dig.

– Hvis du er kommet til skade, så prøv at stå stille og vent på hjælp.

– Hvis du ikke er kommet til skade, skal du forsøge at komme tilbage til et sikkert område eller en sikker position.

Beskyttelse mod fald på arbejdspladsen er en vigtig del af arbejdet med at holde medarbejderne sikre på arbejdspladsen. Ved at træffe foranstaltninger til at forebygge fald og ved at være opmærksom på, hvad man skal gøre, hvis man falder, kan man være med til at reducere risikoen for alvorlige skader eller dødsfald på arbejdspladsen.